Zweden 2013/2014

 Februari 2014

Tekst aanklikken voor vergroting


Nies heeft altijd veel vriendjes om zich heen. Dat komt doordat ze altijd veel brokjes bij zich heeft er ook veel strooit.

You always have a lot of friends when you have enough treats in your pocket!


Een foto van onze kleindochter Roaske onderweg met  het team: Moonruns Lyra, Komaksiut's Leddy, Coastrunners Hitchti en Komaksiut's Kaylee.

A picture of our granddaughter Roaske with the team: Moonruns Lyra, Komaksiut's Leddy, Coastrunners Hitchti en Komaksiut's Kaylee.

Pir-tuk en U.P. samen op het hok, kijkend naar iets spannends.

Here both gentleman on the roof, looking at something very interesting.

Moonruns Lyra

U.P. bij het hok van Pir-tuk. Het commentaar over U.P. op de SHKN clubmatch was , dat hij nog in zijn oren  moest groeien en dat is inmiddels gebeurd. Hij is een jong volwassen gozer geworden. Pir- tuk en hij moesten een kennel delen, omdat alle teefjes loops waren geworden.

U.P. in front of Pir-tuk's doghouse. The commentary on the SHKN Clubshow was that U.P. had to grow into his ears. As you can see, he did! He became a young naughty adult, who starts to work a little bit. Pit-tuk and he had to devide a kennel as the females were all in heat.

Een van de weinige zonnige dagen. Het is haast elke dag bewolkt en grauw. 

One of the first and only sunny days. Almost every day is overclouded and grey. 

Januari 2014
Tekst aanklikken voor vergroting

We hebben logees in de kerstvakantie en trainen 3 tot 4 keer per week. Het is warm.. 1 tot 2 graden onder nul. Gelukkig ligt er genoeg sneeuw.

We have vistors in the X- Mas holidays and we train 3x4 dogs In het begin van januari staat de zon, als hij er is, heel laag. Dit is een prachtig paadje achter ons huis.

In  the beginning of January is the position of the sun(if we see him) very low. This is the trail behind our house


De ochtendsoep gaat er lekker in bij Lizzy en Hitchiti. Het wordt een prachtige dag met zon. Heerlijk om weg te gaan met de honden.

The soup in the morning tastes very good. Lizzy and Hitchiti are eating in the early sunshine of what will be a beautiful day.


Na de training worden uitgebreid de voetjes gewassen. Nora en Kaylee genieten van het zonnetje.

After the training they are all washing their feet. Nora and Kaylee are happy with the sun.


 Aan het eind van de maand januari viel er sneeuw in de vorm van hele kleine hagelkorrels. Hele kleine ronde bolletjes, die eruit zagen als de suiker waarmee koekjes worden versierd. Welke naam zou deze sneeuw hebben bij de Inuit? Op het gezicht van Nora zie je er wat van.

Today snow "flakes" had the form of very small hailstones, like sugar on cakes. Which name should the Inuit give to this kind of precipitation? On the face of Nora you see something of it.


Arktisk Storm Molly wacht na de soep op iemand die de ketting los komt maken.In het begin van januari werd ze gedekt door Dante av Vargevass. Molly, uit Vargevass, Isslottet en Vindsnabbe heeft veel Seppala achter zich. Ze is absoluut onze snelste hond. Dante is Zweeds werkkampioen en bijna Nordic Show kampioen. Als er pups komen, zijn deze alleen beschikbaar voor mensen, die met de honden werken. 

Arktisk Storm Molly is waiting for someone, who takes the chain. In the beginning of January she is bred by Dante av Vargevass. Molly from Vargevass, Isslottet and Vindsnabbe  has much Seppala in her family. She is absolute our fastest dog. Dante is Swedish working champion and almost Nordic Show Champion. 
If there come pups they are only available for working people


Tekst aanklikken voor vergroting